Verder lezen

16 Oct 2008

Literatuur

‘Zestig jaar Universele Mensenrechten / Wat is de impact in Nederland?’, Cornelis Schavemaker, verschenen in het tweemaandelijkse tijdschrift Filosofie, Jrg. 18, nr.3, juni/juli 2008, blz. 39-41, DAMON, ISSN 0925-9449 en in verkorte versie in Trouw onder de titel ‘Vergeten cadeau’, zaterdag 12 april 2008, Letter & Geest, blz.7.

‘Het Tweede Spoor / Op weg naar De Nieuwe Nederlandse Grondwet‘, Cornelis Schavemaker. Dit artikel is op 1 november 2008 gepubliceerd op de website van de Edmund Husserl Stichting (www.husserl.nl ).

‘Onbekend maar niet onbemind / Wat weet en vindt de Nederlander van de Grondwet?’ , B.M.Oomen en H.T.Lelieveldt, februari 2008. Dit artikel is gepubliceerd in NJB, 7 maart 2008, Nr.10, pag.577 en 578.

De Grondwet herzien / 25 jaar later / 1983-2008, februari 2008. Dit is een bundel artikelen, uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, verzorgd door drs. M.P.H.van Haeften. ISBN 978-90-5414-143-3.

Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet, Jan Willem Sap, 2006, ISBN-10: 90-77246-14-2; ISBN-13: 978-90-77246-14-6.

“Proeve van een Grondwet”, in ‘Wegwerprecht, oude dame of frisse juf?’, prof.mr.C.A.J.M.Kortmann, artikel in de bundel De Grondwet herzien / 25 jaar later/ 1983-2008 (zie boven).

Een grondwet voor de 21ste eeuw / Voorstudie van de werkgroep van de Nationale Conventie, niet gedateerd, ISBN-10: 90-5414-107-7; ISBN-13: 978-90-5414-107-5.

‘De grondwet als bron van normativiteit en identiteit’, S.W.Couwenberg, gepubliceerd in Civis Mundi  / Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur, 3/4 2003 (themanummer).

‘Burgerschapsproblematiek opnieuw ter discussie’, S.W. Couwenberg; publicatie in Civis Mundi / Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur, 2 2009 (themanummer).

Adviesaanvraag op 17 januari 2008 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie, gemachtigd door de Ministerraad,  aan de Raad van State over de opdracht van de toekomstige staatscommissie voor de vernieuwing van de Nederlandse Grondwet.

Op 14 april 2008 uitgebracht advies van de Raad van State over de opdracht van de toekomstige staatscommissie voor de vernieuwing van de Nederlandse Grondwet.

Standpunt van het Nederlandse Kabinet, gedateerd 18 juli 2008, over het uitgebrachte advies van de Raad van State over de opdracht van de toekomstige staatscommisie voor de vernieuwing van de Nederlandse Grondwet.

Links

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven