Genotmiddelen / Alcohol / Drugs / Tabak – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Het integraal verbieden van het gebruik van genotmiddelen druist in tegen de vrijheidsgedachte.
• Het integraal verbieden van het gebruik van genotmiddelen vanwege de maatschappelijke schade ervan is niet effectief. Beter is het gebruik onder controle te houden.
• De grens tussen gezelligheidsdrinken en probeemdrinken is vaag. Het gezelligheidsdrinken is in bijna alle sociale geledingen geaccepteerd.
• De kwalijke gevolgen van het onjuist gebruik van genotmiddelen zijn legio, zoals: verslaving, vandalisme, hooliganisme, agressie, huiselijk geweld c.q. kindermishandeling, verkeersongelukken, vergiftigingsverschijnselen, geestelijke en lichamelijke ziekmaking, aanslag op de hersenontwikkeling van kinderen.

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1953) staat in artikel 10 dat ieder recht heeft op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. In artikel 6 en 9 staat dat de wet regels kan stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding van wanordelijkheden. Ook in artikel 22 staat dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid.
• In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staan in gelijke bewoordingen als die in de Grondwet de bepalingen over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de gezondheid (de artikelen 16, 19, 20 en 32).
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staan geen bepalingen over het gebruik van genotsmiddelen.
• In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) bepaalt in artikel 12 dat niemand zal onderworpen worden aan inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden. Artikel 29 bepaalt dat een ieder plichten heeft jegens de gemeenschap.
• In Wikipedia staat op de site Alcoholisme informatie over alcoholisme. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholisme .
• In Wikipedia staat op de site  Roken (tabak)  informatie over roken. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_(tabak) .
• In Wikipedia staat op de site Drugsbeleid in Nederland informatie over het drugsbeleid in Nederland. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Drugsbeleid .

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven