Onze grondrechten – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Het is de gewoonte – bijvoorbeeld in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (19830 – om de hier bedoelde vrijheden en rechten te plaatsen onder het kopje “Grondrechten”. Volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is een grondrecht onder meer het recht dat door de grondwet wordt gewaarborgd of, volgens sommigen, niet daaruit voortvloeit, maar onafhankelijk ervan bestaat, als de mens van nature toekomend.
• De hier bedoelde vrijheden en rechten, in casu de grondrechten, zijn eigenlijk de rechten, die benoemd worden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Zie hieronder de bibliografische notitie.
• Naast grondrechten zijn er ook grondbeginselen. Volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal zijn grondbeginselen onder meer eerste regelen, hoofdpunten van enig stelsel of enig vak van wetenschap of kunst. In de Nieuwe Nederlandse Grondwet liggen grondbeginselen in de sfeer van de zes basiswaarden. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn de grondbeginselen verwoord in de preambule.

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat in Hoofdstuk 1, getiteld Grondrechten, een uitgebreide opsomming van de vrijheden en rechten (artikelen 1 t/m 23). Deze opsomming komt inhoudelijk overeen met de hierboven genoemde vrijheden en rechten.
• In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staat praktisch dezelfde uitgebreide opsomming van de vrijheden en rechten als in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (artikelen 10 t/m 33). Ook deze opsomming staat daar onder de titel Grondrechten.
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat een korte opsomming van de vrijheden en rechten, die inhoudelijk goeddeels overeenkomt met de hierboven genoemde vrijheden en rechten (artikel 3.1). Zij worden ook daar Grondrechten genoemd.
• In Wikipedia staat op de site Vrijheid informatie over het sociologische en het filosofische begrip vrijheid. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid .
• In Wikipedia staat op de site Universele verklaring van de rechten van de mens informatie over de rechten van de mens. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_Verklaring_van_de_Rechten_van_de_Mens . Op deze site is bij externe links de universele verklaring zelf in te zien.

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven