Onze vertegenwoordigende democratie – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Vanuit de opvatting over de Grondwet een basisstuk is kunnen de talrijke, regelende artikelen in de huidige Grondwet aangaande onze vertegenwoordigende democratie gevoeglijk naar de gewone wetgeving overgeheveld worden, waar nodig, met zwaardere stemprocedures.

 

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat dat iedere Nederlander gelijkelijk recht heeft de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen (artikel 4), dat de Staten-Generaal het gehele volk vertegenwoordigen (artikel 50), dat de leden van provinciale staten en van de gemeenteraden rechtstreeks door de Nederlanders worden gekozen (artikel 129), dat ingezetenen die geen Nederlander zijn ook de leden van de gemeenteraden kunnen kiezen (artikel 130), dat de hoofden van de provincies (commissarissen van de Koningin) en de burgemeesters van de gemeenten bij koninklijk besluit worden benoemd (artikel 132), dat het koningschap erfelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau (artikel 24). Voorts staan er allerlei detailbepalingen en bepalingen dat organieke wetten het een en ander nader regelen.
• In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staat dat  Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is (artikel 1, lid 1), dat iedere Nederlander recht heeft de leden van algemeen vertegenwoordigende lichamen te verkiezen (artikel 13), dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen en niet alleen degenen die hen hebben gekozen (artikel 40), dat de minister-president voorzitter van de ministerraad is (artikel 98, lid 2), dat Nederland een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel is en dat de koning staatshoofd is (artikel 6), dat het koningschap van de koning krachtens erfopvolging overgaat op zijn wettige nakomelingen (artikel 78), dat de Nederlanders rechtstreeks de leden van de provinciale staten en van de gemeenteraden kiezen (artikel 127).Voorts staan er allerlei detailbepalingen en bepalingen dat organieke wetten het een en ander nader regelen.
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat dat Nederland een democratische rechtsstaat is (artikel 1.1), dat het parlement het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigt (artikel 5.1), dat de regering bestaat uit de minister-president en de overige ministers (artikel 12.1), dat Nederland provincies, gemeenten en waterschappen kent (artikel 23.1), dat Nederland een koninkrijk is (artikel 4.1). Voorts staan er allerlei detailbepalingen en bepalingen dat organieke wetten het een en ander nader regelen.
• In Wikipedia staat op de site Democratie informatie over het begrip democratie. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie .

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven