Ons staatsburgerschap – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• In de Nieuwe Nederlandse Grondwet dient een inhoudelijke aanduiding te staan van het Nederlanderschap. Enkel verwijzen naar de desbetreffende wet is onvoldoende.
• Terecht is in de Rijkswet op het Nederlanderschap, 1984, het Nederlanderschap cum annexis in detail geregeld.

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983) staat in lid 1 van artikel 2 dat de wet regelt wie Nederlander is.
• In Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap staat in lid 1 van artikel 11 eveneens dat de wet regelt wie Nederlander is. 
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staat geen bepaling over wie Nederlander is.
• In Wikipedia staat op de site Nationaliteit informatie over de begrippen nationaliteit en staatsburgerschap. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaliteit .
• De wet waarin wordt geregeld wie Nederlander is, is de Rijkswet op het Nederlanderschap, 1984. Zie: http://www.st-ab.nl/wetten/0252_Rijkswet_op_het_Nederlanderschap_RWN.htm .

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven