Reageerpagina De hoofdstukken

07 Aug 2009

Uw reactie:2 Reacties op “Reageerpagina De hoofdstukken”

  1. Ger reageerde op 13 Dec 2017 om 03:16 #

    Het is vreemd dat alles wat hier staat opgesomd, in de praktijk nu juist het tegengestelde is. Financiële uitwinning van burgers zoals bedoelt in de vreemdelingenwet zijn sinds eeuwen onder de noemer “staatsgeheim” een feit. En als bedoelde vreemdeling met vals paspoort is de “burgerlijke dood” een vogelvrij verklaring. Het feit dat sommigen, de niet-niet ambtenaren wel te verstaan, wél aangemerkt worden als rasechte NEDERLANDERS, doet daar niets aan af. De kunst van het gelegaliseerd beschikken over andermans eigendom is hier waarlijk verheven tot een kunst en ambacht, en wereldwijd geëxporteerd en gecommercialiseerd als handelsconcept. Het is vreemd te moeten concluderen dat het begrip “democratisch”, toch behoorlijk wat nazistische trekjes vertoont welke het (op papier dan) afwijst. Het is een dunne lijn tussen feit en fictie, tussen zelfverheerlijking en de feitelijke realiteit.

  2. Ger reageerde op 13 Dec 2017 om 03:17 #

    En zelfs een opmerking moet men nog redigeren. Over vrijheid van meningsuiting gesproken.