Logboek 2022

Het logboek bevat berichten over opmerkelijke ontwikkelingen bij  de totstandkoming van de Nieuwe Nederlandse Grondwet

woensdag 23 maart 2022      Inherente menselijke waardigheid
New York, 10 december 1948:  de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Leningrad, 7 oktober 1952: Vladimir Poetin, huidig  en thans oorlogvoerend president van Rusland, werd geboren.  CS
——————————————————————–

woensdag 9 februari 2022        Krankzinnig
”Na weer een grote vakantie zag de klas mij opeens in deze franciscusjurk voor het bord verschijnen. Niet langer meneer Haman maar broeder Bonaventura. Dit vond plaats in het Heilig Jaar 1950 waarin Pius, de zonnespetters in zijn bril, met het krankzinnige dogma kwam dat de moeder van Christus, niettemin altijd maagd gebleven, met lichaam en al in de hemel verblijft, waar zij als koningin van de engelen zetelt aan de rechterzijde van haar zoon die daar ook lijflijk aanwezig heet te zijn. Dit dient men te geloven. Ik was 23 jaar en liet het gebeuren.”   Uit de roman Het hout van Jeroen Brouwers. CS
———————————————-

zondag 30 januari 2022      Kwalijk   conservatief

Dagblad Trouw heeft het onderzoeksbureau I&O Research laten onderzoeken hoe katholieken en ex-katholieken denken over zaken zoals vrouwelijke priesters, homohuwelijk, abortus, euthanasie, hulp bij euthanasie. Uitkomst: de overgrote meerderheid denkt over deze zaken anders dan de officiële kerk. Het algemene oordeel: de kerk gaat niet met haar tijd mee. (Zie Trouw van 27 januari 2022.)   CS

————————————————————–

dinsdag 26 januari 2022        Hedendaagse heksenjacht
“Wij zijn geen zelfmoordclub, maar een zelfbeschikkingsclub”. Zo eindigt het interview van Petra de Jong en Jos van Wijk, bestuursleden van de CLW (Coöperatie Laatste Wil), met de NRC van donderdag 13 januari 2022 (pag. 10 en 11 Binnenland). CS
—————————————————————-