De hoofdstukken – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting

 • De Nieuwe Nederlandse Grondwet heeft meer weg van een structuurnota en een nota uitgangspunten, dan van statuten en een huishoudelijk reglement van een vereniging. Daardoor is zij veel korter en bondiger dan de huidige Grondwet. Zij handelt slechts over de Grondwet zelf, onze grondbeginselen (onze basiswaarden), onze grondrechten en grondplichten, de hoofdstructuur van onze Staatsinrichting en onze gemeenschappelijke uitgangspunten op de belangrijke aandachtsvelden. Alles wat hier buiten valt, krijgt zijn plaats in de gewone wetten.
 • De kortheid en de bondigheid van de Nieuwe Nederlandse Grondwet vertonen gelijkenis met die van ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann (zie onder). De signatuur van beide is echter anders.
 • Alles wat in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden staat en niet voorkomt in de Nieuwe Nederlandse Grondwet dient overgeheveld te worden naar de gewone wetten.


Bibliografische notitie

De indeling van de hoofdstukken van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden “(1983) is als volgt:

 • Hoofdstuk 1 Grondrechten (artikel 1 t/m 23);
 • Hoofdstuk 2 Regering (artikel 24 t/m 49);
 • Hoofdstuk 3 Staten-Generaal (artikel 50 t/m 72);
 • Hoofdstuk 4 Raad van State, Algemene rekenkamer en Vaste Colleges van Advies (artikel 73 t/m 80);
 • Hoofdstuk 5 Wetgeving en Bestuur (artikel 81 t/m 111);
 • Hoofdstuk 6 Rechtspraak (artikel 112 t/m 122);
 • Hoofdstuk 7 Provincies, Gemeenten, Waterschappen en andere openbare lichamen (artikel 123 t/m 136)
 • Hoofdstuk 8 Herziening van de Grondwet (artikel 137 t/m 142);
 • Additionele artikelen (artikel I T/M XXIX).


De indeling van Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap is als volgt:

 • Preambule
 • Titel I. Algemene Bepalingen (artikel 1 t/m 9)
 • Titel  II. Grondrechten (artikel 10 t/m 23)
 • Titel III. Machten (artikel 24 t/m 134), onderverdeeld in 7 hoofdstukken, namelijk: Hoofdstuk I Staten-Generaal; Hoofdstuk II Wetgevende macht; Hoofdstuk III Regering; Hoofdstuk IV Constitutioneel Hof; Hoofdstuk V Rechterlijke macht; Hoofdstuk VI Raad van State, Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies; Hoofdstuk VII Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen
 • Titel IV. Internationale en supranationale betrekkingen (artikel 135 t/m 141)
 • Titel V. Financiën (artikel 142 t/m144)
 • Titel VI. Krijgsmacht (artikele145 t/m 150)
 • Titel VII. Staatsrechtelijk Noodrecht (artikel 151)
 • Titel VIII. Politieke Partijen (artikel 152)
 • Titel IX. Herziening van de Grondwet (artikel 153 t/m 154)
 • Titel X. Inwerkingtreding (artikel 155 t/m 157).


De indeling in ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann is als volgt:

 • Algemene bepalingen (artikel 1 t/m 2)
 • Grondrechten (artikel 3)
 • De Koning (artikel 4)
 • Het parlement (artikel 5 t/m 11)
 • De regering (artikel 12 t/m 16)
 • De rechter (artikel 17 t/m 22)
 • Decentralisatie (artikel 23 t/m 25)
 • Herziening van de Grondwet (artikel 26 t/m 27).

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven