Reageerpagina van de Startpagina

01 Nov 2008

Uw reactie11 Reacties op “Reageerpagina van de Startpagina”

 1. Ger de Böck reageerde op 03 Dec 2008 om 16:06 #

  De startpagina is hoopgevend. Ik zal zeker in de loop van de tijd op diverse onderdelen reageren.
  M.v.g. Vanger

 2. Prof. S.W. Couwenberg reageerde op 22 Dec 2008 om 15:53 #

  Ik ga gaarne akkoord met uw stellingen over een nieuwe Nederlandse grondwet. Zoals u weet, heeft de Nationale Conventie, die eind 2005 is ingesteld, daarvoor ook al gepleit. Dit is het enige voorstel dat het huidige kabinet heeft overgenomen. Een nieuwe Nederlandse grondwet is daarmee een reëel politiek perspectief geworden, waaraan u met uw interactieve website een heel relevante bijdrage kunt leveren. Het idee om bottom up ideeën te verzamelen voor een nieuwe Nederlandse Grondwet is een prachtige toepassing van het idee van deliberatieve democratie. Ik complimenteer u daarmee van harte en wens u veel succes.

  Prof. dr. S.W. Couwenberg

  Directeur/Hoofdredacteur Civis Mundi

 3. M. Bos reageerde op 15 Jan 2009 om 07:35 #

  Direct na de moord op Pim Fortuyn is de bestuurswetgeving – onderdeel van administratief recht- zeer intensief bestudeerd. Meer dan 1000 aspecten, waaronder het afschaffen van het procesrecht ‘van een ieder’ de ‘actio popularis’ ook wel ‘klokkenluidersrecht’ genoemd, werden bekeken. Dit recht is nu afgeschaft.

  Het procesrecht van iedere burger is het recht van derden van het aantekenen van bezwaar tegen overheidsbesluiten. M.a.w. wanneer een burger het met een overheidsbesluit niet eens is kon hij/zij, op grond van de wet, naar de bestuursrechter. De meeste bestuurszaken worden behandeld bij het hoogste bestuursorgaan van Nederland, de Raad van State, waar de Koningin voorzitter van is.

  Het procesrecht stond met name bekend onder de Latijnse naam ‘actio popularis’ – Actio : recht tot procederen; popularis: van het volk c.q. van een ieder. Dit recht was o.a. van toepassing op besluiten bij: milieuzaken, bestemmingsplannen, handhaving, besluiten van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), enz..

  Dit was een zeer belangrijk verworven democratisch recht. Dit recht moet terugkomen en zelfs opgenomen worden in de Grondwet.

 4. Theo Tromp reageerde op 15 Jan 2009 om 12:59 #

  In de VS is het recht van de burgers een wassen neus geworden (Patriot Act).
  Zolang Nederland nog naar de pijpen danst van de VS (Missies in Afganistan, Irak, emailverkeer en telefoonverkeer kunnen worden onderzocht, internationaal betalingsverkeer wordt gemonitored, Gentech voedsel wordt gepushed in Nederland etc.) heeft een nieuwe grondwet geen zin. We zijn niet eens soeverein.
  Alleen van binnenuit kan soevereiniteit (onoverwinnelijkheid) ontstaan. De industrie bepaalt wat de politiek moet doen en de politiek verpakt de boodschap voor de bevolking. Helaas geloof ik niet in deze manier van werken. Wel in een andere aanpak: http://www.wereldvrede.nl.

 5. G.H.v.d.Hof reageerde op 15 Jan 2009 om 15:30 #

  In de nieuwe grondwet moet het onvervreemdbaar recht op de eigen integriteit van dieren worden opgenomen en hun recht op welzijn worden vastgelegd.
  Ik ben het Miep Bos eens dat het procesrecht van iedere burger in de grondwet moet worden vastgelegd zoals voorheen in de actio popularis.
  Het recht op privacy van de burger dient opgenomen te worden in de grondwet waarbij centrale gekoppelde gegevensbestanden met informatie van de burger (zoals medische, financiële, burgerlijke stand etc.)alleen is toegestaan voor alleen die burgers die hiertoe uitdrukkelijk op eigen verzoek om hebben verzocht.
  In de grondwet dient opgenomen dat de AIVD en andere politiediensten uitsluitend na toestemming vooraf en toetsbaar door de regering en Tweede Kamer maatregelen mogen uitvoeren in het kader van terrorismebestrijding. Verdachten van terrorisme mogen nimmer zonder vorm van procesrecht worden opgepakt en vastgehouden. Misbruik dient zeer zwaar te worden gestraft (als misdaad tegen de staat).
  Er dient een volgorde te worden aangegeven in de grondwet mbt tot discriminatie, waarbij discriminatie op grond van geloof de laagste prioriteit krijgt en discriminatie op grond van geslacht en sexuele geaardheid de hoogste prioriteit. Tenslotte kan een burger haar geslacht en sexuele geaardheid niet kiezen en haar geloofsovertuiging wel. Het recht op religie dient vastgelegd te worden in de grondwet en het rechten ontlenen aan een (staatsvoorkeur) voor een bepaalde godsdienst dient geheel te worden afgeschaft.

  In de grondwet hoort het recht van de burger op elementen als lucht, aarde, water, vuur, planten, voedsel, energiebronnen etc. en patenten op deze zaken worden in Nederland daarom niet erkend. Het recht op deze zaken geeft niet de verplichting tot afname ervan (de burger is vrij om te kiezen). Dit betekent dat transgene producten (gentech.) nimmer zonder waarschuwende aanduiding ervan in het voedsel mogen worden verwerkt en verkocht.

  Ook opgenomen dient het recht van de burger op bescherming van haar gezondheid en welzijn. Dit betekent dat de overheid verplicht wordt te zorgen voor schone lucht, aarde, water en veilig voedsel. Dit betekent dat transgene producten verboden moeten worden en niet in Nederland mogen worden verbouwd.

 6. R.A.Verlinden reageerde op 16 Jan 2009 om 12:42 #

  Los van de vraag van wie er een nieuwe Grondwet moet komen, gaat in mijn ogen de heer Couwenberg voorbij aan het feit dat er in Nederland al heel lang geen sprake meer is van een deliberatieve democratie! Daarbij komt dat, als er gedelibereerd moet worden over de democratie, dit dient plaats te vinden in de publieke ruimte en niet op een website van een uit de hoge hoed getoverd forum. Het probleem is echter dat publieke ruimtes geruisloos worden opgeheven, of worden genegeerd. Zonder publieke ruimte is er geen politieke ruimte. Hiervan zegt Hanna Arendt: ‘Zonder politieke ruimte is vrijheid ondenkbaar’. Dit is precies wat er in Nederland aan de hand is. Voordat er in Nederland ook nog maar enige discussie kan plaats vinden over democratie, zal de burger toch eerst verteld moeten worden wat koningin Beatrix in haar Kersttoespraak 1992 bedoelde toen ze zei: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’. (Normen betekent plicht; regels betekent waarden).

  Ik ga ervan uit dat de heer Couwenberg het hier mee eens is. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag.
  Uw dienaar om het algemeen belang te dienen Robert A. Verlinden. Kandidaat nummer 17 van de voormalige http://www.lijst14.nl, het winnende rugnummer van Johan Cruijff, een zogeheten blancolijst.
  Berlijn, 16 janauri 2009.

 7. Peter Peereboom reageerde op 28 Oct 2009 om 12:48 #

  Er is naar mijn mening geen nieuwe Grondwet nodig.
  Verstandiger is de huidige Grondwet juist toe te passen.
  In artikel 54 en artikel 129 van de Grondwet staat dat Leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad rechtstreeks worden gekozen.
  Dit is helaas niet het geval.
  De huidige werkwijze is dat met lijsten wordt gewerkt en dat de stemmen op een lijst worden getotaliseerd en dat aan de hand van de kiesdeler het aantal zetels voor de partij bepaalt.
  De partij dient hier als tussenschakel en tevens vindt overdracht van stemmen plaats.
  Rechtstreeks wil zeggen zonder tussenpersonen en tussenschakels.

  Wanneer rechtstreekse verkiezingen worden gehouden kan een persoon, bijvoorbeeld de heer Wilders, nooit meer dan 1 zetel behalen.

  Er is sprake van een volksvertegenwoordiging wanneer elke provincie een antaal kandidaten levert. De kiezer krijgt een provinciale en een landelijke stem.
  Uitsluitend die kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald krijgen een zetel.
  Niet de Kieswet dient als uitgangspunt worden genomen maar de Grondwet.

 8. TrinityRoy reageerde op 28 Oct 2009 om 16:50 #

  Dit is weer bezighoud-therapie voor geestelijk mindervaliden, aangezien Nederland inmiddels over het referendum van de Europese Grondwet heen is gestapt. De Europese Grondwet komt boven die van de landelijke te staan en maakt al het nationaal lokale gezemel ridicuul. Wat is dus de bedoeling van deze actie, is mijn vraag. Bezigheidtherapie? Zand in de ogen v/d burgerbevolking? Onderdeel v/d informatie-oorlog?

 9. W.van Gennep reageerde op 23 Jan 2010 om 22:44 #

  STERK SPUL (via http://sites.google.com/site/walternieuws/petities-1)

  YouTube – -DVD Version: P1. The Nature and Origin of Human Rights
  Part 1 of this series will show where rights are derived from. Does an individual have rights simply because a law gaurantees them? It is important to determine where rights originate from, both for governments and individuals because the universal rule is: A rights source determines their nature. Where does the justification for protecting those rights come from and where does an individual or government claim their authority from when they exert force over others in protecting those rights?

  YouTube – -DVD Version: P2. Group Supremacy
  YouTube – -DVD Version: P3. Coercion vs Freedom
  YouTube – -DVD Version: P4. Equality and Inequality under Law

  The research of Mr. Edward G Griffin reveals how all viewpoints can be stripped down to 2 basic positions.
  Discover how the different approaches of Collectivism and Individualism impact on all aspects of our lives, from human rights, governmental authority and the use of force.

 10. Change? Yes, we MUST! reageerde op 30 Mar 2010 om 16:36 #

  Het zou fijn zijn als dmv de Grondwet vastgelegd wordt dat crimineel gedrag ook een ANDERE reden (pure hebzucht/jaloezie/afgunst) kan hebben dan louter ‘sociaal-economische omstandigheden’…

 11. Maarten Stoffers reageerde op 11 Mar 2013 om 10:18 #

  Ik lees vandaag voor het eerst over de Nieuwe Nederlandse Grondwet. Het lijkt mij een goed idee om te formuleren wat ‘wij Nederlanders’ met elkaar ECHT belangrijk vinden, wat we met elkaar en met Nederland willen, wat onze ‘visie’ is. Natuurlijk zijn er allerlei haken en ogen; zowel het proces als het eindresultaat zullen niet ‘perfect’ zijn. Maar m.i. wel de moeite waard: de voordelen lijken me groter dan de nadelen.
  Voor mijn werk maak ik mee dat organisaties, afdelingen, teams, twee-tallen en individuen formuleren wat hun ‘visie’ is. Als er genoeg tijd is om die te formuleren, als er een goede ‘aanpak’ is om die te formuleren, als de visie zelf niet te abstract is en er tijd wordt ingeruimd om de visie te ‘onderhouden’, is het een ontzettend waardevol instrument voor succes, plezier en geluk.

  Een mooi boekje over het formuleren van visie vind ik zelf: ‘Je bent wie je wordt’, van Ilse Nelemans en Salem Samhoud. Daarin staan o.a. de ideeen om te formuleren:
  – Wat je ‘hoger doel is’ – voor Nederland bijv.: ‘Iedereen gelukkig’
  – Wat een meer concreet ‘gewaagd doel’ is – voor Nl bijv.: ‘Iedereen beschikt over basale huisvesting, scholing, gezondheid en toekomstperspectief’ – ik doe maar een eerste voorstel;
  – Wat we de belangrijkste waarden vinden – voor Nl bijv.: vrijheid, tolerantie, respect, verbondenheid, liefde
  – Waar we goed in zijn – voor Nl bijv.: direct zijn, innoveren, handel, duurzaamheid.

  De voorbeelden die ik per punt geef zijn misschien wat simpel nog; ik voeg ze alleen maar toe om een eerste idee te geven wat voor soort woorden je daar kunt invullen.

  Leuk initiatief in ieder geval!!