Sportbeoefening – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Sportbeoefening is van alle volken en van alle tijden. Zij is van groot belang: persoonlijk, maatschappelijk en nationaal.
• De opvoedende, gezondheidsbevorderende en recreatieve waarde van de actieve sportbeoefening wordt algemeen erkend.
• Maatschappelijk is zowel de actieve als de passieve sportbeoefening – zowel die van de breedtesport als die van de topsport – vooral van belang vanwege haar recreatieve en levenveraangenamende waarde in het kader van de vrijetijdsbesteding.
• Nationaal is de sportbeoefening vooral van belang vanwege haar internationale contacten. In het bijzonder speelt dat bij topsport, waarbij Nederland als natie naam maakt (denk aan wereldkampioenschappen en de Olympische spelen).
• Er zijn ook negatieve kanten aan de sportbeoefening: verdwazing, vercommercialisering, gezondheidsbedreiging (doping), hooliganisme, alcoholmisbruik.

Bibliografische notitie
• In Wikipedia staat op de site Sport informatie over de omschrijving, de kenmerken en de geschiedenis van sport. Ook is daar de lijst van sporten, waaronder de denksporten, op te vragen. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sport.

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven