Onze grondplichten – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is een van de betekenissen van plicht de volgende: “wat van iemand geëist wordt door enig gezag boven hem of door zijn geweten”.
• Een gezegde: “Naast rechten staan ook plichten”.

Bibliografische notitie
• Noch in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1983), noch in Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap, noch in ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann is een gedeelte gewijd aan de plichten van de Nederlanders.
• In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) staat in artikel 29 dat een ieder plichten heeft jegens de gemeenschap.

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven