Ons grondgebied – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Oorspronkelijk is Nederland als zelfstandige natie samengesteld vanuit de autonome provincies. Thans zijn de provincies niet meer dan een bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten. Zij kunnen bij wet worden opgeheven en nieuwe kunnen bij wet worden ingesteld.
• Het talrijke bepalingen over de provincies in de huidige Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden kunnen gevoeglijk overgeheveld worden naar de gewone wetgeving.

Bibliografische notitie
• In de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden “(1983) is hoofdstuk 7 (artikelen 123 t/m 136) goeddeels gewijd aan de provincies. Het heeft het karakter van statuten en huishoudelijk reglement.
• Artikel 1 van Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet (2006) van Jan Willem Sap stelt dat Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is en dat er twaalf provincies zijn. Hoofdstuk VII (artikelen 123 t/m 134 ) is goeddeels gewijd aan de provincies. Ook dat heeft het karakter van statuten en huishoudelijk reglement.
• In ‘Proeve van een Grondwet’ (2008) van prof. mr. C.A.J.M.Kortmann staan onder het kopje ‘Decentralisatie’ in artikel 23 en 24 slechts enkele algemene bepalingen over de provincies.
• In Wikipedia staat op de site  Provincies van Nederland informatie over onder meer geschiedenis, taken, werkterreinen, werkwijze en bestuur van de huidige Nederlandse provincies (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Nederland#Geschiedenis )
• In Wikipedia staat op de site Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden informatie over het begin van de Verenigde Nederlanden in 1588 (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden ).

E-mail deze pagina

Aan:
Van:

Zend deze pagina door via e-mail

Omhoog
Terug naar boven