Logboek 2019

Het logboek bevat berichten over opmerkelijke ontwikkelingen bij  de totstandkoming van de Nieuwe Nederlandse Grondwet

maandag 21 februari 2019     Loslaten
René Diekstra (1946,  psycholoog, psychotherapeut) heeft een boek geschreven, getiteld Leven is loslaten – over een dood met grote toekomst. In een groot interview met hem in de Volkskrant van afgelopen zaterdag (pagina 6-8 Opinie) met de kop “Wen maar aan meer suïcides in de toekomst” stelt Diekstra dat we langer leven, veel en veel later doodgaan, steeds meer zelfbeschikking krijgen en dat het aantal zelfdodingen in de toekomst onvermijdelijk zal toenemen.  Diekstra: “Maar het is niet aan mij om zelfdoding te verijdelen of te veroordelen als iemand daar weloverwogen voor kiest”. Dat is: “Als ze tot stand komt in samenspraak met anderen”. Er is hier, aldus Diekstra, sprake van existentieel en niet van medisch handelen, waarbij ook niet-medische bijstand verantwoord is.
Zelf hoor ik tot de groep hoogbejaarden. In de komende maand maart word ik 87 jaar. Het zou nu mijn leven verlichten, als er een middel vrij beschikbaar zou zijn, waarmee ik zou kunnen ontslapen. Te gelegener tijd zou ik daar dan gebruik van maken na overleg met in het bijzonder mijn beminde kinderen en kleinkinderen. Maar ik erken dat er vooral bij jongere mensen hier weinig invoelingsvermogen voor bestaat.   CS
——————————————-

zaterdag 19 januari 2019           Stapstenen
Soms moet je je over stapstenen voortbewegen, bijvoorbeeld op modderige paden of op laag stromend water. Een beeld van hoe je bij tijd en wijle door het leven gaat. CS
———————————————-

woensdag 9 januari 2019     Jezus van Nazareth
Als dat mogelijk zou zijn, zou ik  (1932) graag een gesprek voeren met Jezus van Nazareth (begin van onze jaartelling). Ik zou zijn godsbegrip aan de orde stellen dat ik erg antropomorf vind.  Ik zou ook zijn geloofwaardigheid  aan de orde stellen. Hij roept namelijk op  om in hem te geloven, waarop naar zijn zeggen een grote beloning staat, te weten een eeuwig leven. Ik zou tegen hem zeggen dat ik zijn oproep om je naasten lief te hebben van harte ondersteun. Ik zou hem een indicatie willen geven van mijn eigen wereld- levens- en mensbeschouwing (zie mijn Twaalf Artikelen van het Weten). Ik zou verder aangeven dat ik geen deel wil uitmaken van zijn groep volgelingen. Ik zou benieuwd zijn of wij verder vriendschappelijk met elkaar zouden kunnen omgaan, waar ook ruimte zou zijn voor een lach en een traan, voor humor dus.  CS
———————————————————

zondag  6 januari 2019                          Referendum

Wanneer straks het bindend referendum in Nederland is ingevoerd, kunnen de volgende twee vragen aan de kiesgerechtigde Nederlanders worden voorgelegd:
*  Vindt u dat een schriftelijke (eventueel notarieel vastgestelde) euthanasieverklaring te allen tijde en in alle omstandigheden moet gelden?     [Ja / neen]
*  Vindt u dat hulp  bieden bij vrijwillige zelfdoding wettelijk geoorloofd moet zijn?  [Ja/neen]

Toelichting. Het is belachelijk dat je nu in geval van dementie je euthanasieverklaring mondeling moet bevestigen, omdat dit wettelijk zo geregeld is. Het is belachelijk dat je iemand, voor wie het te bezwaarlijk is verder te leven, niet mag bijstaan bij het beëindigen van zijn leven, omdat dit wettelijk zo geregeld is. CS
————————————————-