Inhoud Hoofdbepalingen Nederlandse Staatsinrichting – toelichting & bibliografische notitie

27 Oct 2010

Toelichting
• Het gaat hier over de hoofdstructuur van onze Nederlandse Staatsinrichting. Uitwerking van deze structuur vindt plaats in de gewone wetten.
• Verbreding van deze hoofdstructuur is denkbaar, hoewel deze ook tot uitdrukking komt in deel III ‘Onze gemeenschappelijke uitgangspunten op de belangrijke aandachtsvelden in onze samenleving’.